quarta-feira, 1 de setembro de 2010

art is the alibi

living to learn - foto rikki kasso

the end of the day - tinta sumi sobre papel - rikki kasso

walking on my shoes -tinta sumi sobre papel - rikki kasso
camiseta rikki kassoNenhum comentário:

Related Posts with Thumbnails